logo-mini

Kentsel Altyapı Tesislerinin Yapımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı

Kentsel Altyapı Tesislerinin Yapımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı

Kentsel Altyapı Tesislerinin Yapımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı

Altyapı Usul ve Esasları Yönetmelik Taslağına ulaşmak için: www.csb.gov.tr/db/altyapi/yonetmelikler.rar

Altyapı Tesislerinin Yapımına ait usûl ve esasların belirlenmesi ile, kentsel altyapı envanteri (içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, elektrik, telekominikasyon) ve, koordinasyonu konusunda yaşanılan sorunları ortadan kaldıracak önemli bir adım atıldı. Usûl ve esasların belirlenmesi projesi kapsamında; Coğrafi bilgi sistemleri standartları çerçevesinde altyapı envanteri oluşturulmasına yönelik standartlar ile Altyapı Tesislerinin Finansmanı konusunda da rehber hazırlandı.

54

Bu kapsamda, projeden elde edilen çıktılar paydaş kurum, kuruluş ve sektör temsilcileri ile internet sayfamız üzerinden paylaşılarak, 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen “Çalıştaylar”da usûl ve esasların belirlenmesi için uzun süreli ve geniş tabanlı çalışma ve arama toplantıları gerçekleştirildi.

Altyapı Tesislerinin Yapımına ait usûl ve esaslar hakkında yönetmelik kurum görüşleri alındıktan ve değerlendirildikten sonra yayımlanarak, kentsel altyapı envanterinin hazırlanması (içmesuyu,atıksu,yağmursuyu,elektrik,telekominikasyon) ve, koordinasyonu konusunda ulusal bazda önemli bir fayda sağlanacak. Yönetmelik ile altyapı tesislerinin yapımına ilişkin iş güvenliği esasları da düzenleniyor. Ayrıca, Altyapı Finansman modellerine ilişkin Rehber de paydaş kurum ve kuruluşlar ile sektörün kullanımına arz edilecek.

Kaynak : http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=20951


Comments are closed.