logo-mini

İl: İstanbul, İlçe: Ataşehir, Mahalle: Küçükbakkalköy, Ada:1930, Parsel:1 Revize imar planlarının, yapımı aşamasındaki 6306 sayılı yasa, 3194 sayılı yasa, 5216 sayılı yasa,5393 sayılı yasaya göre onaylanan proje altlıkları

İl: İstanbul, İlçe: Ataşehir , Mahalle: Küçükbakkalköy Ada:  1930, Parsel:  1               

YENİ ONAYLANMIŞ HALİ HAZIR HARİTALAR

RESMİ GAZETE: 14.06.2014 TARİH VE 29.030 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ

MADDE 36:İDARENİN VE MÜKELLEFİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, İDARE VE MÜELLİFLERİN HER TÜRLÜ ÖLÇEKTE PLAN YAPIMINDA, BU YÖNETMELİĞE UYMASI ZORUNLU OLUP, PLANLARDA BU YÖNETMELİKLERDE YER ALAN HÜKÜMLERE AYKIRI KARARLAR GETİREMEZLER.
MADDE 37: REVİZYON İMAR PLANI VE FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİNE ESAS 16.05.2012 TARİH VE 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA, KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN ALTLIKLARININ, OLMAZSA OLMAZLARI, HER TÜRLÜ ÖLÇEKTE PLAN YAPIMI, İMARA ESAS HALİ HAZIR HARİTA, RAPOR, ETÜT, PROJE, MİKRO BÖLGELEME PLANLARI, DANIŞMANLIK İŞLERİNE DAYALI OLARAK İMARA ESAS HALİ HAZIR HARİTA ONAYI

KENTSEL TASARIM PROJESİ